Mätteknik

Vibrationsmätning

Obalans är den största orsaken till vibrationer och problem relaterat till vibrationer på insutrin idag.
Obalans leder till minskad effektivitet och förkortad livslängd av maskinen.

Laseruppriktning

IRIS M Motion Amplification

En tjänst på Piteå Industrimek som ger helt nya ögon till felsökning och orsaksanalys på alla typer av roterande maskiner och dess strukturer.

Det unika patenterade systemet Iris M med Motion Amplification är ett revolutionerande höghastighets videosystem som mäter subtila rörelser och förstärker dessa till en nivå som gör det möjligt att visualisera dessa med blotta ögat.